• White Lake, Oil on board, 15,5 x 23,5 cm, 2002
  White Lake, Oil on board, 15,5 x 23,5 cm, 2002
 • In the Air, Oil on board, 15,5 x 23,5 cm, 2003
  In the Air, Oil on board, 15,5 x 23,5 cm, 2003
 • Girl, Oil on board, 23,5 x 15,5 cm, 2000
  Girl, Oil on board, 23,5 x 15,5 cm, 2000
 • Family Furniture, Oil on board, 15,5 x 23,5 cm, 2002
  Family Furniture, Oil on board, 15,5 x 23,5 cm, 2002
 • Blue Lake, Oil on board, 15,5 x 23,5 cm, 2001
  Blue Lake, Oil on board, 15,5 x 23,5 cm, 2001
 • Summer Volvo, Oil on board, 15,5 x 23,5 cm, 2003
  Summer Volvo, Oil on board, 15,5 x 23,5 cm, 2003
 • In the Water, Oil on board, 15,5 x 23,5 cm, 2003
  In the Water, Oil on board, 15,5 x 23,5 cm, 2003
 • Somewhere Close, Oil on canvas, 85 x 99 cm, 2001
  Somewhere Close, Oil on canvas, 85 x 99 cm, 2001